Kontakt

Integritetspolicy

Brenntag har antagit en bindande företagspolicy som syftar till att skydda personuppgifter. Denna policy gäller oavsett var dina uppgifter behandlas och ska säkerställa att alla regler och principer i dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter hos alla Brenntag-enheter över hela världen.

SYFTE

Integritetspolicyn syftar till att informera dig om hur Brenntag Nordic samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Detta inkluderar uppgifter som du lämnar i samband med ett eventuellt köp av produkter eller tjänster.

Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige:

Brenntag Nordic AB
Koksgatan 18
202 11 Malmö
Sverige

Tel: +46 40 28 73 00

LOGGNING AV UPPGIFTER

Brenntag Nordic sparar information om vilka sidor som besöks på företagets webbplats, hur mycket tid som tillbringas på respektive sidor och vilka sökningar som görs på dem.
Beroende på dina internetinställningar samlar Brenntag Nordic in och sparar den här informationen automatiskt.

Dessutom kan följande information komma att behandlas:

 • Datum och tid för aktiviteten på webbplatsen
 • Geografisk position
 • Operativsystemets typ och version
 • Webbläsarens typ och version
 • Dataöverföringsvolym
 • Skärmupplösning
 • Användning av länkar på sidan

Dessutom registrerar Brenntag Nordic besökarens IP-adress. Information om IP-adressen kan innehålla uppgifter som kan betraktas som personuppgifter.

Uppgifterna används för att säkerställa att ingen olaglig verksamhet genomförs och att webbplatsens villkor i övrigt godkänns och följs. Dessutom använder Brenntag Nordic olika system som hjälper oss att upptäcka onormala/misstänkta aktiviteter och förhindra missbruk, till exempel skräppost. Dessa åtgärder kan innebära att enskilda användare ibland upplever tillfällig eller permanent utestängning eller att vissa funktioner inte går att använda.Brenntag använder även ovanstående information för att sammanställa statistik. Vi använder statistik för att identifiera vilka av våra sidor besökarna klicka sig vidare till samt vilka produkter och tjänster som fångar besökarens intresse.

Vi samlar också in och behandlar uppgifter för att garantera säkerheten på Brenntag Nordics hemsida, vilket är ett berättigat intresse i enlighet med dataskyddsförordningen.
Informationen anonymiseras och raderas efter 14 dagar.

WEBBLÄSARCOOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. Syftet är att vi vill följa hur våra besökare använder webbplatsen.En cookie (även kallad ”'webbcookie”, ”internetcookie” eller ”webbläsarcookie”) är data som skickas från den besökta webbplatsen till den enhet användaren använder för att besöka webbplatsen. Cookies sparas via webbläsaren på besökarens dator och samlar in information om besökarens webbläsarinställningar, till exempel språk, plats och om användaren besökt platsen tidigare.Beroende på hur din webbläsare är inställd använder Brenntag Nordic cookies, webbfyrar och andra liknande tekniker första gången du besöker vår webbplats.

Detta gör vi för att samla in och bearbeta information i syfte att säkerställa att vår webbplats fungerar optimalt.Om du inte vill att cookies eller liknande ska sparas på enheten kan du inaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Tänk dock på att inaktivering av cookies kan innebära att vissa funktioner på Brenntags webbplats inte längre fungerar eller finns tillgängliga för dig.De flesta cookies som Brenntag använder är sessionsbaserade. Det innebär att en cookie endast finns kvar på enheten under den tid du besöker och är aktiv på vår webbplats. I vissa fall använder vi även cookies som blir kvar på hårddisken. Dessa cookies lagrar information om ditt aktuella besök, varefter de ”vilar” på hårddisken tills du besöker vår hemsida igen.

Detta gör det möjligt för Brenntag att identifiera återkommande besökare och se till att deras användarupplevelse blir så bra som möjligt baserat på tidigare besök. Cookies används inte för att identifiera användare och spårar inte användarnas besök på andra webbplatser.

Följande cookies används endast om du godkänner dem via fliken Cookies:

_ ga Syfte: att känna igen användaren. Dessa cookies raderas automatiskt efter 2 år.

_gid / Syfte: att känna igen användaren. Dessa cookies raderas automatiskt efter 24 timmar.

_gat Syfte: att mäta hastighet. Dessa cookies raderas efter en minut.

WEBBFYRAR

Brenntag Nordic använder ibland webbfyrar (web beacons) på sin webbplats och i marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden. En webbfyr är ett kodstycke som gör det möjligt att kontrollera om användaren har aktiverat delar av en webbplats eller till exempel öppnat ett e-postmeddelande. Webbfyrar är inte synliga för användaren.

Brenntag Nordic använder webbfyrar för att få inblick i vilka sidor eller e-postmeddelanden användaren har visat eller öppnat, tid och datum för besöket, vilken webbplats du besökte innan du kom till vår, vilket OS (operativsystem) du använder samt domännamn och adress till din internetleverantör.

DO NOT TRACK (DNT)

Om du blockerar cookies och liknande teknik i webbläsarens inställningar, kommer Brenntag Nordic att respektera och följa dessa inställningar.

GOOGLE ANALYTICS

Brenntag Nordic använder Google Analytics, som är ett verktyg för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder precis som Brenntag Nordic cookies.Informationen (inklusive IP-adress) som samlas in med cookies via Google Analytics lagras av Google på servrar i USA och eventuellt även på servrar i någon av EU:s medlemsstater. Om du har aktiverat IP-anonymisering, kommer Google att anonymisera din information i enlighet med de regler som gäller för EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).Google analyserar den insamlade informationen på uppdrag av Brenntag Nordic i syfte att klargöra besökarens användning av vår webbplats och sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen.Google kopplar inte samman din IP-adress med annan information från företagets databas.

Du kan välja bort cookies för Google Analytics genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan det innebära att delar av vår webbplats inte längre fungerar optimalt.

Du kan också förhindra att Google samlar in och använder data genom att installera följande tillägg till din webbläsare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan läsa mer om Google Analytics och deras integritetspolicy på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Du kan läsa mer om själva verktyget Google Analytics här: https://www.google.com/analytics/.

GOOGLE TAG MANAGER

Vår webbplats använder Google Tag Manager, som är ett system som gör det möjligt att hantera taggar från program som exempelvis Google Analytics. Verktyget Google Tag Manager är en cookiefri domän och samlar inte in några personuppgifter.

Verktyget aktiverar andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa data. Om du har inaktiverat cookies gäller detta även taggar som implementeras med Google Tag Manager.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR AFFÄRSPARTNERS

När Brenntag gör affärer med dig personligen eller som representant för ett företag, samlar vi in ​​och bearbeta information om dig så att vi kan ta kontakt med dig igen vid ett senare tillfälle. De uppgifter vi har om dig har vi antingen fått från dig personligen, från din arbetsgivare eller från ett offentligt register.

Här nedan anger vi vilka uppgifter vi behandlar och enligt vilken rättslig grund vi behandlar dem. Vidare har vi i förekommande fall visat vilket vårt berättigade intresse är.Observera att vissa personuppgifter eventuellt kan behandlas enligt mer än en rättslig grund. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

 • Syfte/Aktivitet
  • Registrering av dig som ny kund
  • Behandling och leverans av beställningar, inklusive: (a) administration av betalning, avgifter och liknande. (b). insamling och indrivning av försenade betalningar
  • Hantering av en affärsrelation, inklusive: (a) information om förändringar av vår integritetspolicy. (b) uppmaningar att skriva en recension eller delta i en undersökning
  • Möjlighet att delta i tävlingar och undersökningar
 • Typ av Data
  • (a) Namn och efternamn (b) Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress och adress
  • (a) Namn och efternamn (b) Kontaktuppgifter: telefonnummer, e-postadress och adress (c) Bankinformation
   (d) Banköverföringar
  • (a) Namn och efternamn (b) Kontaktinformation, inklusive e-postadress och adress till arbetsplatsen
  • (a) Namn och efternamn (b) Kontaktinformation, inklusive e-postadress och adress till arbetsplatsen.
 • Rättslig grund för behandling, inklusive tillvaratagande av ett berättigat intresse
  • Påbörja eller genomföra ett kontrakt
  • (a) Behandling i samband med ett kontrakt (b) Fullgörande av en rättslig skyldighet
  • (a) Fullgörande av ett kontrakt (b) Fullgörande av en rättslig skyldighet
   (c) Nödvändigt för att tillvarata vårt berättigade intresse av att utforska kundernas användning av produkter och tjänster i syfte att utveckla och utöka dessa.
  • (a) Fullgörande av ett kontrakt mellan oss (b) Nödvändigt för att tillvarata vårt berättigade intresse av att utforska kundernas användning av produkter och tjänster i syfte att utveckla och utöka dessa.

NYHETSBREV OCH ANDRA MARKNADSFÖRINGSKANALER

Vi skickar endast nyhetsbrev till personer som aktivt har anmält sig till vår e-postlista. Om du erhåller elektroniska nyhetsbrev från Brenntag Nordic beror det alltså på att du själv vid något tillfälle registrerat dig för vårt nyhetsbrev.

Du avregistrera dig från Brenntag Nordics nyhetsbrev när som helst. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till nordic-brenntagmarketing@brenntag-nordic.com eller genom att klicka på ”unsubscribe” längst ned i de nyhetsbrev du får.

RÄTT ATT TA TILLBAKA SAMTYCKE

Om du har lämnat samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter (t.ex. i samband med att du får vårt nyhetsbrev), kan du när som helst välja att ta tillbaka ditt samtycke. Om du väljer att ta tillbaka ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina uppgifter i det aktuella sammanhanget. Vi kan dock fortsätta att behandla dina uppgifter i andra sammanhang om du har gett ditt samtycke.

VIDARELÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

För att garantera en säker, effektiv och användarvänlig upplevelse delar Brenntag Nordic vissa uppgifter med tredje part.

För att kunna leverera produkter och tjänster:
Anställda på en avdelning kan dela dina uppgifter med andra anställda på samma avdelning, men också med Brenntag Nordics externa samarbetspartners i samband med tjänster som dessa utför åt Brenntag Nordic.
Externa partners får endast använda dina uppgifter i samband med de aktuella tjänster de utför åt Brenntag Nordic, eller i samband med ett eventuellt samarbete med Brenntag Nordic (till exempel utveckling och marknadsföring av enskilda produkter tillsammans med andra företag). Exempelvis kan tredje part som hanterar Brenntags databaser, webbplatser eller e-postlistor få tillgång till dina uppgifter. I de fall där dina uppgifter behandlas av tredje part på uppdrag av Brenntag Nordic, har denna tredje part garanterat att företaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppfylla gällande datalagstiftning.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser:
Brenntag Nordic förbehåller sig rätten att dela dina uppgifter med statliga myndigheter på begäran, eller om det krävs enligt lag.
Brenntag Nordic kommer inte att sälja dina uppgifter vidare till tredje part utan att du aktivt har gett samtycke till detta. Brenntag Nordic kommer inte att lämna vidare personuppgifter till företag som Krak, Gula Sidorna eller offentliga register.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU

Brenntag Nordic kan lämna vidare personuppgifter till partners utanför EU om du har gett samtycke till detta, eller om överföringen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom är det möjligt att Brenntag sparar data i ”molnet”, vilket innebär att personuppgifterna kan finnas på servrar utanför EU.

I de fall där Brenntag Nordic är skyldiga att lämna vidare dina personuppgifter, strävar vi efter att dina uppgifter endast lämnas till länder som ingår i EES samt till eller från länder som kan garantera att de har infört tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppfylla Europakommissionens krav. För ytterligare information hänvisar vi till Europakommissionen, ”Commission Decisions on the Adequacy of the Protection of Personal Data in Third Countries”.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Brenntag Nordic kommer inte att spara dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte som uppgifterna samlats in för.
När vi bestämmer hur lång tid personuppgifterna bör sparas, tar vi alltid hänsyn till mängden data, sammanhanget och hur känsliga uppgifterna är. Dessutom tar vi hänsyn till potentiella risker vid en dataläcka samt om det finns andra alternativ där vi kan uppnå önskat syfte utan att behandla personuppgifter.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Om Brenntag Nordic behandlar känsliga personuppgifter görs detta uteslutande efter aktivt samtycke, eller om vi har rättslig skyldighet att göra det.

ARBETSSÖKANDE

Om du kontaktar Brenntag Nordic i samband med en jobbannons eller en spontan jobbansökan, kommer din ansökan att behandlas på följande sätt:

 • Din ansökan och dina personuppgifter behandlas endast i samband med den befattning du söker.
 • Om vi ​märker att din profil är intressant i förhållande till andra befattningar, kommer vi att be om ditt samtycke att behandla din ansökan även i detta sammanhang.
 • Det är endast HR-avdelningen och relevant chef för befattningen som har tillgång till din ansökan.
 • Vi sparar ansökningar om utannonserade befattningar så länge som rekryteringsprocessen pågår.
 • Vid anställning sparar vi din ansökan fram till att anställningsförhållandet upphör.
 • Vi sparar spontana ansökningar i sex månader om vi tycker att den sökandes profil är intressant, i händelse av att det skulle uppstå en ledig befattning inom det relevanta arbetsområdet.
 • Ansökningar som vi inte vill gå vidare med raderas omedelbart.

Jobbansökningar innehåller vanligtvis personuppgifter i form av kontaktinformation och information om den sökandes yrkeserfarenhet och utbildning. Dessa uppgifter betraktas som normala (inte känsliga) personuppgifter, och därför behandlar vi dem enligt en intresseavvägning.

DINA RÄTTIGHETER

Så länge Brenntag Nordic behandlar och sparar dina uppgifter har du följande rättigheter gentemot företaget:

 • Rätt att bli informerad om att vi behandlar dina uppgifter när behandlingen inleds.
 • Rätt till information om vilka uppgifter Brenntag Nordic har om dig samt hur vi behandlar dina uppgifter.
 • Rätt att rätta till felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Rätt att bli bortglömd genom att Brenntag raderar dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Detta betyder att du kan få dina uppgifter levererade till dig.
 • Rätt till begränsning av användning om det uppstår en tvist kring dina uppgifter eller behandlingen av dem.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter gentemot företaget kontaktar du vår lokala dataskyddssamordnare via e-post på gdpr@brenntag-nordic.com.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

För att skydda dina personuppgifter och skapa en säker datamiljö har Brenntag Nordic infört olika fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.

KONTAKTINFORMATION

Brenntag har utsett ett uppgiftsskyddsombud som arbetar på Brenntags huvudkontor i Tyskland. Dessutom har vi utsett flera lokala dataskyddssamordnare för att undvika språkliga hinder.
Om du har frågor eller kommentarer rörande vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt team direkt på:

Group Data Protection Officer
Messeallee 11,
45131 Essen
gdpo@brenntag.de

Klagomål

Om du anser att dina uppgifter har hanterats felaktigt av Brenntag Nordic kan du anmäla detta till Datainspektionen.newsletter.model.headline

newsletter.modeal.text