V čele vývoja zložení a aplikácií

30 potravinových aplikačných a vývojových centier na celom svete je technicky a personálne vybavených na vykonávanie kvalifikácie ingrediencií, testovanie aplikácií potravín a vývoj prototypov so zameraním na strategické výrobky a aplikácie, ako aj trendy spotrebiteľského trhu. Naše aplikačné a vývojové centrá potravín predstavujú od menších viacúčelových zariadení až po väčšie a špecializované centrá excelentnosti, ktoré ponúkajú ešte viac a väčšie zariadenia až po veľkosť pilotných závodov. No nezávisle od veľkosti zariadenia, naši odborníci pomáhajú našim partnerom pri hľadaní vhodných ingrediencií a zložení ich výrobkov na rôznych segmentoch trhu.

Naša široká škála možností pre aplikácie potravín a funkčné ingrediencie zahŕňa:

 • pomoc pri aplikácii,
 • porovnávaciu analýzu,
 • poradenstvo pri zložení,
 • optimalizáciu procesu,
 • výber ingrediencií a odporúčania,
 • poradenské zloženia.

Náš tím vám pomôže vytvoriť prémiové výrobky alebo dosiahnuť optimalizáciu či flexibilitu nákladov pomocou alternatívnych ingrediencií alebo vyvinúť inovatívne koncepty v širokej škále oblastí:

 • dizajn potravín,
 • technológia potravín,
 • zdravie a výživa,
 • bezpečnosť a trvanlivosť potravín.

Máme jedinečnú ponuku výrobkov a spolupracujeme s najlepšími výrobcami ingrediencií v priemysle. Plníme prísľub bezpečnosti a udržateľnosti spoločnosti Brenntag a znižujeme vaše zaťaženie súvisiace s dodržiavaním predpisov, čím plníme stále rastúce požiadavky v oblasti bezpečnosti, kvality a regulácie, ktorým všetci čelíme.

Všetky naše zariadenia dodržiavajú normy ISO a predpisy o bezpečnosti potravín HACCP a pre každý výrobok zaobstaráme úplnú dokumentáciu a sprievodné osvedčenia.

Vieme, aké dôležité je mať bezpečného a spoľahlivého dodávateľa ingrediencií, aby vaša produkcia fungovala efektívne: Naši partneri profitujú z distribučnej dokonalosti a infraštruktúry dodávateľského reťazca spoločnosti Brenntag.

Ponúkame vám služby v celom dodávateľskom a rozvojovom hodnotovom reťazci:

 • získavanie ingrediencií na globálnej úrovni,
 • riedenie a rozpúšťanie výrobkov,
 • miešanie,
 • skladovanie a dodávka výrobkov v súlade s potravinovými normami.

newsletter.model.headline

newsletter.modeal.text