Kontakt

Personvernpolitikk

Brenntag har vedtatt en bindende virksomhetspolitikk som skal sikre beskyttelse av personopplysninger. Politikken er gjeldende, uansett hvor dine opplysninger behandles, og skal sikre at Databeskyttelsesforordningen (GDPR) regler og prinsipper overholdes.

Denne politikken gjelder for behandling av personopplysninger i alle Brenntag-enheter verden over.

FORMÅL

Personvernpolitikken har som mål å informere deg om hvordan Brenntag Nordic samler inn og behandler dine personopplysninger når du besøker nettsiden vår. Dette inkluderer informasjon som du opplyser i forbindelse med et eventuelt kjøp av et produkt eller en tjeneste.

NAVN OG KONTAKTOPPLYSNINGER PÅ DATAANSVARLIG

Brenntag Nordic AS
Torvlia 2
1740 Borgenhaugen
Norge

Tel: +47 69 10 25 00

LOGGING

Brenntag Nordic lagrer informasjon om hvilke sider som blir besøkt på virksomhetens nettside, hvor lang tid det brukes på de forskjellige sidene og hvilke søkninger som blir gjort på sidene.
Avhengig av nettinnstillingene dine, innhenter og lagrer Brenntag Nordic automatisk slik informasjon.
I tillegg kan behandling av følgende opplysninger finne sted:

 • Dato og tidspunkt for aktivitet på siden
 • Geografisk posisjon
 • Type og versjon av operativsystem
 • Type og versjon av nettleser
 • Dataoverføringsvolum
 • Skjermoppløsning
 • Bruk av sidens lenker

I tillegg registrerer Brenntag Nordic den besøkendes IP-adresse. Informasjon om IP-adresse kan inneholde data som kan anses som personlig.

Opplysningene anvendes til å sikre at ulovlige aktiviteter ikke finner sted, og at nettsidens vilkår og betingelser aksepteres og overholdes. Dessuten benytter Brenntag Nordic seg av forskjellige systemer som hjelper med å oppdage unormale/mistenksomme aktiviteter og hindrer misbruk, som f.eks. spam. Disse tiltakene kan bety at enkelte brukere til tider vil oppleve midlertidig eller permanent utelukkelse eller opphør i bruken av visse funksjoner.Brenntag bruker dessuten ovenstående opplysninger til å utarbeide statistikk. Vi fører statistikk for å kartlegge hvilke av våre sider besøkende klikker seg inn på, samt hvilke produkter og tjenester som har den besøkendes interesse.Utover det samler vi inn og behandler opplysninger for å sikre sikkerheten på Brenntag Nordics nettside, som er en legitim interesse i samsvar med databeskyttelsesforordningen.
Opplysninger anonymiseres og slettes etter 14 dager.

NETTLESER COOKIES

Vi bruker cookies på nettsiden vår. Dette gjør vi for å kunne følge besøkendes bruk av nettsiden vår.En cookie (også kalt ’web cookie’, ’internet cookie’ eller ’browser cookie’) er et stykke data som sendes fra den besøkte nettsiden til den enheten som brukeren besøker nettsiden fra. Cookien lagres via nettleseren på den besøkendes data og samler inn informasjon om den besøkendes nettleserinnstillinger, som f.eks. språk, lokalitet, og om nettsiden er besøkt før.Avhengig av hvordan nettleseren din er innstilt når du besøker nettsiden vår første gang, bruker Brenntag Nordic cookies, web beacons og andre lignende teknologier. Dette gjør vi for å samle inn og behandle informasjon som er med til å sikre at nettsiden vår fungerer optimalt.Hvis du ikke ønsker at det lagres cookies eller lignende på enheten din, kan du deaktivere cookies i nettleserens innstillinger. Du bør være oppmerksom på at en deaktivering av cookies kan medføre at visse funksjoner på Brenntags nettside ikke lenger fungerer eller være tilgjengelig for deg.De fleste cookies, som Brenntag anvender, er sesjonsbaserte. Det vil si at cookien kun er tilstede på enheten din i det tidsrommet du besøker og er aktiv på nettsiden vår. I noen tilfeller anvender vi også cookies som blir liggende på harddisken din. Disse cookies lagrer informasjon om ditt aktuelle besøk, heretter ligger de i ”dvale” på harddisken din til du igjen besøker nettsiden vår.

Det gjør det mulig for Brenntag å gjenkjenne hyppige brukere, og innrette og forbedre den besøkendes brukeropplevelse med utgangspunkt i tidligere besøk. Cookiene brukes ikke til å identifisere brukere, og de sporer ikke brukeres videre bevegelser på andre nettsider.

Følgende cookies benyttes kun hvis du gjennom ’cookie-vinduet’ har akseptert dem:

_ ga Formål: å gjenkjenne brukeren. Disse slettes automatisk etter 2 år.

_gid / Formål: å gjenkjenne brukeren. Disse cookies slettes automatisk etter 24 timer.

_gat Formål: å måle hastighet. Disse cookies slettes etter 1 minutt.

WEB BEACONS

Brenntag Nordic gjør i noen tilfeller bruk av web beacons på nettsiden og i markedsføringsrelaterte e-poster. En web beacon er et stykke kode som gjør det mulig å kontrollere om brukeren har aktivert deler av en nettside eller for eksempel åpnet en e-post. Web beacons er ikke synlige for brukeren.

Brenntag Nordic bruker web beacons for å få innblikk i hvilke sider eller e-poster som har blitt sett eller åpnet av brukere, tid og dato for ditt besøk, hvilken nettside du besøkte før vår, hvilket operativsystem (styresystem) du bruker, samt domenenavn og adresse på din nettleverandør.

DO NOT TRACK (DNT)

Hvis du blokkerer cookies og lignende teknologier i nettleserens innstillinger, vil disse innstillingene bli respektert og overholdt av Brenntag Nordic.

GOOGLE ANALYTICS

Brenntag Nordic bruker Google Analytics som er et nettanalytisk verktøy som Google Inc leverer. Google Analytics bruker, som Brenntag Nordic, cookies.Informasjonen, (inkludert IP-adresse) som innhentes av cookies fra Google Analytics, lagres av Google på servere i USA og muligvis også på servere i en av EUs medlemsstater. Hvis du har aktivert IP-anonymisering, anonymiserer Google dine opplysninger i samsvar med regler gjeldende for Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS).Informasjonen, som samles inn, analyserer Google på vegne av Brenntag Nordic med henblikk på å klarlegge besøkendes bruk av nettsiden vår og utarbeide rapporter om aktiviteter på vår nettside.Google knytter ikke din IP-adresse med andre informasjoner fra databasen deres.

Du kan velge bort cookies fra Google Analytics ved å endre dine nettleserinnstillinger. Deaktivering av cookies kan bety at deler av vår nettside ikke lenger vil fungere optimalt.

Du kan også hindre at Google samler inn og bruker data ved å installere denne utvidelsen i nettleseren din:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du finner mer informasjon om Google Analytics og deres personvernpolitikk under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Du kan lese mer om selve verktøyet, Google Analytics, her:https://www.google.com/analytics/.

GOOGLE TAG MANAGER

Vår nettside bruker Google Tag Manager som er et system som gjør det mulig å styre tag fra programmer, som f.eks. Google Analytics. Selve verktøyet Google Tag Manager er et cookie-fritt domene og samler ikke inn personlige opplysninger.Verktøyet aktiverer andre tags som ikke kan hente inn data. Google Tag Manger har ikke tilgang til de dataene. Hvis du har deaktivert cookies, vil deaktiveringen også gjelde tags som er implementert med Google Tag Manager.

KONTAKTINFORMASJON PÅ FORRETNINGSPARTNERE

Når Brenntag gjør forretning med deg personlig eller med deg som representant for en virksomhet, samler vi inn og behandler informasjon om deg, slik at vi senere kan komme i kontakt med deg igjen.

De opplysningene vi har om deg, har vi enten mottatt fra deg personlig, fra din arbeidsgiver eller fra et offentlig tilgjengelig register.Nedenfor har vi listet hvilke opplysninger vi behandler, og på bakgrunn av hvilket lovlig grunnlag vi behandler opplysningene. Videre har vi anført hva vår legitime interesse er, der det er relevant.Vær oppmerksom på at noen personlige opplysninger muligvis kan behandles på mer enn ett lovlig grunnlag. Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss.

 • Formål/Aktivitet
  • Registrering av deg som ny kunde
  • Behandling og levering av ordrer, inkludert: (a) administrering av betaling, gebyrer og lignende. (b) innsamling og inndrivelse av forfalne pengeytelser.
  • Pleie av forretningsforhold, inkludert: (a) notifikasjon om endring i vår personvernpolitikk (b) for å be deg om å skrive en anmeldelse eller delta i en undersøkelse.
  • Mulighet for deltakelse i konkurranser og undersøkelser.
 • Type av Data
  • (a) Navn og etternavn (b) Kontaktinformasjon: telefonnummer, e-postadresse og adresse
  • (a) Navn og etternavn (b) Kontaktinformasjon: telefonnummer, e-postadresse og adresse (c) Bankinformasjon
   Bankoverføringer
  • (a) Navn og etternavn (b) Kontaktinformasjon, inkludert forretnings-e-post og -adresse
  • (a) Navn og etternavn (b) Kontaktopplysninger, inkludert forretnings-e-post og -adresse.
 • Lovlig behandlingsgrunnlag, herunder på bakgrunn av varetakelse av en legitim interesse
  • Innledning av eller prestasjon i henhold til kontrakt.
  • a) Behandling i henhold til kontrakt (b) Oppfyllelse av en juridisk forpliktelse.
  • (a) Oppfyllelse av en kontrakt (b) Oppfyllelse av en juridisk forpliktelse
   (c) Nødvendig for å vareta vår legitime interesse i å undersøke våre kunders bruk av produkter og tjenester for å utvikle og utbygge disse
  • (a) Oppfyllelse av en kontrakt mellom oss (b) Nødvendig for å vareta vår legitime interesse i å undersøke våre kunders bruk av produkter og tjenester for å utvikle og utbygge disse

NYHETSBREV OG ANDRE MARKEDSFØRINGSMIDLER

Vi sender kun nyhetsbrev til folk som aktivt selv har meldt seg på vår mailingliste. Hvis du mottar elektroniske nyhetsbrev fra Brenntag Nordic, er det fordi du på et tidspunkt selv har meldt deg på nyhetsbrevet vårt.

Du kan avslutte abonnementet på Brenntag Nordics nyhetsbrev når som helst. Du gjør dette ved enten å sende en e-post til nordic-brenntagmarketing@brenntag-nordic.com eller ved å klikke på "unsubscribe" nederst i en av de nyhetsbrevene du mottar.

RETTEN TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKET SITT

Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger (f.eks. i forbindelse med mottakelse av nyhetsbrev), kan du når som helst velge å trekke tilbake samtykket ditt. Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, vil vi slutte å behandle dine data i den pågjeldende sammenhengen. Vi kan fortsette å behandle dine data i andre sammenhenger hvis du har gitt samtykke til dette.

VIDEREGIVELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

For å sikre en sikker, effektiv og brukervennlig opplevelse, deler Brenntag Nordic noen informasjon med tredjeparter.

For å kunne levere produkter og yte service:
Ansatte i en avdeling kan dele dine data med andre ansatte i den pågjeldende avdelingen, men også med Brenntag Nordics eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med tjenester som disse utfører for Brenntag Nordic.
Eksterne partnere har ikke tillatelse til å bruke dine data i andre sammenhenger enn i forbindelse med den pågjeldende tjenesten som de utfører for Brenntag Nordic, eller i forbindelse med et eventuelt samarbeid med Brenntag Nordic (for eksempel utvikles og markedsføres enkelte av våre produkter i fellesskap med andre virksomheter). For eksempel kan tredjeparter som håndterer Brenntags databaser, nettsider eller mailinglister ha adgang til dine data. I tilfeller hvor dine data behandles av tredjeparter på vegne av Brenntag Nordic, har tredjeparten garantert tilstrekkelige tiltak for å leve opp til den gjeldende datalovgivningen.

For å overholde juridiske forespørsler:
Brenntag Nordic forbeholder seg retten til å kunne dele dine opplysninger med statlige autoriteter hvis vi blir bedt om det eller hvis loven krever det.
Brenntag Nordic videreselger ikke dine opplysninger til tredjeparter, uten at du har gitt aktivt samtykke til dette. Brenntag Nordic gir ikke personopplysninger videre til firmaer som 1881, Gule Sider eller offentlige registre.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU

Brenntag Nordic gir muligvis personopplysninger videre til partnere utenfor EU hvis du har gitt samtykke til dette, eller hvis videregivelsen av opplysninger er i samsvar med den gjeldende lovgivningen. Utover det er det mulig at Brenntag lagrer data i «skyen» hvilket betyr at personopplysninger kan befinne seg på servere utenfor EU.

I tilfelle hvor Brenntag Nordic er nødsaget til å videresende dine personopplysninger, gjør vi hva vi kan for at dine opplysninger utelukkende gis videre til land som er en del av EØS, og til og fra land som kan garantere fyllestgjørende sikkerhetstiltak som lever opp til krav fremsatt av Europa-Kommisjonen. For ytterligere informasjon, henviser vi til Europa-Kommisjonen, “Commission Decisions on the Adequacy of the Protection of Personal Data in Third Countries”.

HVOR LENGE OPPBEVARES OPPLYSNINGENE DINE?

Brenntag Nordic oppbevarer ikke dine opplysninger i lengre tid enn hva som er nødvendig for å oppfylle det formålet som opplysningene er samlet inn til.

Når vi avgjør hvor lenge det er passende å oppbevare personopplysninger, tar vi alltid mengden av data, forholdets natur og hvor følsomme opplysningene er i betraktning. Dessuten tar vi også høyde for potensielle risikoer ved en datalekkasje, og om det finnes andre alternativer hvor vi kan oppnå det ønskede formålet uten å skulle behandle persondata.

SENSITIVE PERSONOPPLYSNINGER

Hvis Brenntag Nordic behandler følsomme persondata, gjøres dette alene på bakgrunn av et aktivt gitt samtykke, eller hvis vi er juridisk forpliktet til det.

JOBBSØKERE

Hvis du kontakter Brenntag Nordic i forbindelse med et jobboppslag eller en uoppfordret jobbsøknad, vil din søknad bli behandlet på følgende måte:

 • Søknaden din og personopplysninger behandles kun i relasjon til den stillingen som du søker
 • Hvis vi synes at profilen din er interessant i forhold til andre stillinger, vil vi be om samtykket ditt til også å behandle din søknad i denne sammenhengen
 • Det er kun HR og den for stillingen relevante lederen som har adgang til søknaden din
 • Vi oppbevarer søknader til oppslåtte stillinger, så lenge rekrutteringsprosessen er i gang.
 • Ved ansettelse, oppbevarer vi søknaden frem til ansettelsesforholdets opphør.
 • Vi oppbevarer uoppfordrede søknader i seks måneder hvis vi finner søkerens profil interessant, og i tilfelle av at det skulle komme en ledig stilling innen det relevante arbeidsområdet
 • Søknader som vi ikke ønsker å gå videre med slettes umiddelbart.

Jobbsøknader inneholder vanligvis personopplysninger i form av kontaktinformasjon og informasjon om søkerens arbeidserfaring og utdanningsbakgrunn. Disse opplysningene betraktes som normale (ikke følsomme) personopplysninger, og derfor behandler vi dem ut fra en balansering av interesse.

DINE RETTIGHETER

Så lenge Brenntag Nordic behandler og oppbevarer dine opplysninger, har du følgende rettigheter overfor virksomheten:

 • Rett til å bli informert om at vi behandler dine data når behandlingen innledes
 • Rett til innsikt i hvilke opplysninger Brenntag Nordic har om deg, og hvordan vi behandler dine opplysninger
 • Rett til å få rettet uriktige eller mangelfulle opplysninger
 • Rett til å bli glemt, hvilket betyr at Brenntag sletter dine opplysninger
 • Rett til dataportabilitet. Dette betyr at du kan få utlevert dine opplysninger
 • Rett til begrensning hvis det oppstår uenighet vedrørende dine opplysninger, eller ved behandling av disse

Hvis du ønsker å utøve en av dine rettigheter overfor virksomheten, ber vi deg kontakte vår lokale Data Protection Coordinator på e-post gdpr@brenntag-nordic.com.

SIKKERHETSTILTAK

For å beskytte dine personopplysninger og skape et sikkert datamiljø, har Brenntag Nordic innført forskjellige fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak.

KONTAKTINFORMASJON

Brenntag har utpekt en Data Protection Officer som jobber på Brenntags hovedkontor i Tyskland. I tillegg har vi også utpekt flere lokale Data Protection Coordinators for å unngå språkbarrierer.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av dine opplysninger, kan du kontakte vårt team direkte på:

Group Data Protection Officer
Messeallee 11,
45131 Essen
gdpo@brenntag.de

Klagemulighet

Hvis du mener at dine opplysninger har blitt håndtert på en feil måte av Brenntag Nordic, har du mulighet for å melde dette til Datatilsynet.


newsletter.model.headline

newsletter.modeal.text