Kontakt

I forkant med formulering- og applikasjonsutvikling

Våre 30 matapplikasjon- og utviklingssenter fordelt over hele verden og har utstyr og kvalifisert personale til å teste ingredienser, utvikle oppskrifter og prototyper samt kjøre mindre laboratorieforsøk med batchstyring.

Vi hjelper til innovative løsninger

Våre løsninger i matvareapplikasjoner og funksjonelle ingredienser inkluderer:

  • Applikasjonsassistanse
  • Komparative analyser
  • Rådgivning om formuleringer
  • Prosessoptimering
  • Valg og anbefalinger av ingredienser

Vi samarbeider med hele verden – våre 30 applikasjons og utviklingssentre

Vi dekker hele forsyningskjeden.

Vi har et bredt sortiment av ingredienser og samarbeider med de beste produsentene av ingredienser i industrien. I Brenntag Food & Nutrition arbeider vi dedikert med sunnhet, matvaresikkerhet, kvalitet, innovasjon og bæredyktighet. På denne måten oppfyller vi stadig voksende krav til sikkerhet, kvalitet og lovgivning som berører alle i industrien.

Vi vet hvor viktig det er å ha en sikker og trygg leverandør av ingredienser for at deres produksjon kan gå knirkefritt. Våre partnere kan dra fordel av Brenntags distribusjonskanaler og infrastruktur på tvers av verdikjeden.

Vi tilbyr tjenester til hele forsynings- og verdikjeden:

  • Globalt innkjøp av ingredienser
  • Fortynning og oppløsning av produkter tilpasset kundens beho
  • Blanding av ingredienser tilpasset kundens behov
  • Lagring og levering av ingredienser i henhold til matvareindustriens standarder og reguleringer

newsletter.model.headline

newsletter.modeal.text