Kontakt

Privatlivspolitik

Brenntag har vedtaget en bindende virksomhedspolitik, der skal sikre beskyttelsen af personoplysninger. Politikken er gældende, uanset hvor dine oplysninger behandles, og skal sikre, at Databeskyttelsesforordningens (GDPR) regler og principper overholdes.

Denne politik gælder for behandling af personoplysninger i alle Brenntag-enheder verden over.

FORMÅL

Privatlivspolitikken har til formål at informere dig om, hvordan Brenntag Nordic indsamler og behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Dette inkluderer information, som du oplyser i forbindelse med et eventuelt køb af et produkt eller en serviceydelse.

KONTAKTINFORMATIONER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

Brenntag Nordic A/S
Borupvang 5B
2750 Ballerup
Danmark

Tlf: +45 43 29 28 00

LOGNING

Brenntag Nordic gemmer information om, hvilke sider der bliver besøgt på virksomhedens hjemmeside, hvor lang tid der bliver brugt på de respektive sider, og hvilke søgninger der bliver gjort på dem.
Afhængig af dine internetindstillinger indhenter og gemmer Brenntag Nordic automatisk disse informationer.
Herudover kan behandling af følgende oplysninger finde sted:

 • Dato og tidspunkt for aktivitet på siden
 • Geografisk position
 • Type og version af styresystem
 • Type og version af internetbrowser
 • Dataoverførselsvolumen
 • Skærmopløsning
 • Brug af sidens links

Derudover registrerer Brenntag Nordic den besøgendes IP-adresse. Information om IP-adresse kan indeholde data, der kan betragtes som personhenførbare.
Oplysningerne bruges til at sikre, at ulovlige aktiviteter ikke finder sted, og at sidens vilkår og betingelser i øvrigt accepteres og overholdes. Desuden benytter Brenntag Nordic sig af forskellige systemer, der hjælper med at opdage unormale/mistænksomme aktiviteter og forhindrer misbrug, som eksempelvis spam. Disse tiltag kan betyde, at enkelte brugere til tider vil opleve midlertidig eller permanent udelukkelse eller ophør i brugen af bestemte funktioner.

Brenntag bruger desuden ovenstående oplysninger til udarbejdelse af statistik. Vi fører statistik for at kortlægge, hvilke af vores sider besøgende klikker sig ind på, samt hvilke produkter og servicer der har de besøgendes interesse.

Herudover indsamler og behandler vi oplysninger for at sikre sikkerheden på Brenntag Nordics hjemmeside, hvilket er en legitim interesse i henhold til databeskyttelsesforordningen.
Oplysninger anonymiseres og slettes efter 14 dage.

BROWSER COOKIES

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Det gør vi for at kunne følge besøgendes brug af hjemmesiden.

En cookie (også kaldet ’web cookie’, ’internet cookie’ eller ’browser cookie’) er et stykke data, som sendes fra den besøgte hjemmeside til den enhed, brugeren besøger hjemmesiden fra. Cookien gemmes via internetbrowseren på den besøgendes computer og indsamler information om den besøgendes browserindstillinger som eksempelvis sprog, lokalitet, og om hjemmesiden er besøgt før.

Alt efter hvordan din internetbrowser er indstillet, når du første gang besøger vores hjemmeside, anvender Brenntag Nordic cookies, web beacons og andre lignende teknologier. Det gør vi for at indsamle og behandle information, der er med til at sikre, at vores hjemmeside virker optimalt.

Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies eller lignende på din enhed, kan du deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at en deaktivering af cookies kan medføre, at visse funktioner på Brenntags hjemmeside ikke længere vil virke eller være tilgængelige for dig.

De fleste cookies, som Brenntag anvender, er sessionsbaseret. Det vil sige, at cookien kun er til stede på din enhed, i det tidsrum du besøger og er aktiv på vores hjemmeside. I enkelte tilfælde anvender vi dog også cookies, som bliver liggende på din harddisk. Disse cookies gemmer information om dit aktuelle besøg, hvorefter de ligger i ”dvale” på din harddisk, indtil du igen besøger vores hjemmeside.

Det gør det muligt for Brenntag at genkende hyppige brugere og indrette og forbedre den besøgendes brugeroplevelse med udgangspunkt i tidligere besøg. Cookierne bruges ikke til at identificere brugere, og de sporer ikke brugeres videre færden på andre hjemmesider.
Følgende cookies benyttes kun, hvis du gennem ’cookie-fanen’ har accepteret dem:

 • _ ga Formål: at genkende brugeren. Disse slettes automatisk efter 2 år.
 • _gid / Formål: at genkende brugeren. Disse cookies slettes automatisk efter 24 timer.
 • _gat Formål: at måle hastighed. Disse cookies slettes efter 1 minut.

WEB BEACONS

Brenntag Nordic gør i nogle tilfælde brug af web beacons på sin hjemmeside og i markedsføringsrelaterede e-mails. En web beacon er et stykke kode, der gør det muligt at kontrollere, om brugeren har aktiveret dele af en hjemmeside eller eksempelvis åbnet en e-mail. Web beacons er ikke synlige for brugeren.
Brenntag Nordic bruger web beacons for at få indblik i, hvilke sider eller e-mails som er blevet set eller åbnet af brugere, tid og dato for dit besøg, hvilken hjemmeside du besøgte før vores, hvilket operativsystem (styresystem) du bruger, samt domænenavn og adresse på din internetudbyder.

DO NOT TRACK (DNT)

Hvis du har blokeret cookies og lignende teknologier i dine browserindstillinger, vil disse indstillinger blive respekteret og overholdt af Brenntag Nordic.

GOOGLE ANALYTICS

Brenntag Nordic benytter Google Analytics, som er et internetanalytisk værktøj, som Google Inc udbyder. Google Analytics anvender, ligesom Brenntag Nordic, cookies.

De informationer (herunder IP-adresse), som indhentes af cookies fra Google Analytics, gemmes af Google på servere i USA og muligvis også på servere i en af EU’s medlemsstater. Hvis du har aktiveret IP-anonymisering, anonymiserer Google dine oplysninger i overensstemmelse med regler gældende for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

De informationer, som indsamles, analyserer Google på vegne af Brenntag Nordic med henblik på at klarlægge besøgendes brug af vores hjemmeside og udarbejde rapporter om aktiviteter på vores hjemmeside.

Google sammenkæder ikke din IP-adresse med andre informationer fra deres database. Du kan fravælge cookies til Google Analytics ved at ændre dine internetindstillinger. Deaktivering af cookies kan betyde, at dele af vores hjemmeside ikke længere vil fungere optimalt.

Du kan også forhindre, at Google indsamler og bruger data ved at installere denne udvidelse til din browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan finde mere information om Google Analytics og deres privatlivspolitik under: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Du kan læse mere om selve redskabet, Google Analytics, her: https://www.google.com/analytics/.

GOOGLE TAG MANAGER

Vores hjemmeside bruger Google Tag Manager, som er et system, der gør det muligt at administrere tag fra applikationer, som eksempelvis Google Analytics. Selve værktøjet, Google Tag Manager, er et cookie-frit domæne og indsamler ikke personlige oplysninger.

Værktøjet aktiverer andre tags, der til gengæld kan indhente data. Google Tag Manager har ikke tilgang til de data. Hvis du har deaktiveret cookies, vil deaktiveringen også gælde tags, der er implementeret med Google Tag Manager.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ FORRETNINGSPARTNERE

Når Brenntag gør forretning med dig personligt eller med dig som repræsentant for en virksomhed, indsamler og behandler vi informationer om dig, således at vi senere kan komme i kontakt med dig igen. De oplysninger, vi har om dig, har vi enten modtaget fra dig personligt, fra din arbejdsgiver eller fra et offentligt tilgængeligt register.

Nedenfor har vi anført, hvilke oplysninger vi behandler, og på baggrund af hvilket lovligt grundlag vi behandler oplysningerne. Desuden har vi anført, hvad vores legitime interesse er, hvor det er relevant.
Bemærk, at nogle personlige oplysninger muligvis kan behandles på mere end et lovligt grundlag. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


 • Formål/Aktivitet
  • Registrering af dig som ny kunde
  • Behandling og levering af ordrer, herunder: (a) Administrering af betaling, gebyrer og lignende. (b) Indsamling og inddrivelse af forfaldne pengeydelser
  • Pleje af forretningsforhold, herunder: (a) Notifikation om ændring i vores privatlivspolitik. (b) For at bede dig om at skrive en anmeldelse eller tage del i en undersøgelse.
  • Mulighed for deltagelse i konkurrencer og undersøgelser
 • Type af data
  • (a) Navn og efternavn. (b) Kontaktoplysninger: telefonnummer, e-mail og adresse.
  • (a) Navn og efternavn. (b) Kontaktoplysninger: telefonnummer, e-mail og adresse. (c) Bankoplysninger. Bankoverførsler.
  • (a) Navn og efternavn. Kontaktinformation, herunder forretnings-e-mail og –adresse.
  • (a) Navn og efternavn. (b) Kontaktoplysninger, herunder forretnings-e-mail og –adresse.
 • Lovligt behandlingsgrundlag, herunder på baggrund af varetagelse af en legitim interesse
  • Indledning af eller præstation iht. kontrakt
  • (a) Behandling i henhold til kontrakt. (b) Opfyldelse af en juridisk forpligtelse.
  • (a) Opfyldelse af en kontrakt. (b) Opfyldelse af en juridisk forpligtelse. (c) Nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at undersøge vores kunders brug af produkter og serviceydelser for at udvikle og udbygge disse.
  • (a) Opfyldelse af en kontrakt mellem os. (b) Nødvendig for at varetage vores legitime interesse i at undersøge vores kunders brug af produkter og serviceydelser for at udvikle og udbygge disse.

NYHEDSBREV OG ANDRE MARKEDSFØRINGSMIDLER

Vi sender kun nyhedsbreve til personer, der aktivt selv har tilmeldt sig vores mailingliste. Hvis du modtager elektroniske nyhedsbreve fra Brenntag Nordic, er det altså fordi, du på et tidspunkt selv har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Du kan framelde dig Brenntag Nordics nyhedsbreve til hver en tid. Det gør du ved enten at sende en mail til nordic-brenntagmarketing@brenntag-nordic.com eller ved at trykke ”unsubscribe” i bunden af de nyhedsbreve, du måtte modtage.

RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SIT SAMTYKKE

Hvis du har givet dit samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger (eksempelvis i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve), kan du til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine data i den pågældende sammenhæng. Vi kan dog fortsat behandle dine data i andre sammenhænge, hvis du har afgivet samtykke hertil.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

For at sikre en sikker, effektiv og brugervenlig oplevelse deler Brenntag Nordic nogle informationer med tredjeparter.

For at kunne levere produkter og yde service:
Ansatte i en afdeling kan dele dine data med andre ansatte i den pågældende afdeling, men også med Brenntag Nordics eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med servicer, som disse udfører for Brenntag Nordic.
Eksterne partnere har ikke tilladelse til at bruge dine data i andre sammenhænge end i forbindelse med den pågældende service, som de udfører for Brenntag Nordic, eller i forbindelse med et eventuelt samarbejde med Brenntag Nordic (for eksempel udvikles og markedsføres enkelte af vores produkter i fællesskab med andre virksomheder). Eksempelvis kan tredjeparter, som håndterer Brenntags databaser, hjemmesider eller maillister, have adgang til dine data. I tilfælde hvor dine data behandles af tredjeparter på vegne af Brenntag Nordic, har tredjeparten garanteret fyldestgørende foranstaltninger for at leve op til den gældende datalovgivning.

For at efterleve juridiske anmodninger:
Brenntag Nordic forbeholder sig retten til at kunne dele dine oplysninger med statslige autoriteter, hvis de bliver bedt om det, eller hvis loven kræver det.
Brenntag Nordic videresælger ikke dine oplysninger til tredjeparter, uden at du har givet aktivt samtykke hertil. Brenntag Nordic videregiver ikke personoplysninger til firmaer som Krak, de Gule Sider eller offentlige registre.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER UDENFOR EU

Brenntag Nordic videregiver muligvis personoplysninger til partnere uden for EU, hvis du har givet samtykke hertil, eller hvis videregivelsen af oplysninger er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Derudover er det muligt, at Brenntag gemmer data i ”skyen”, hvilket betyder, at personoplysninger kan befinde sig på servere uden for EU.

I tilfælde hvor Brenntag Nordic er nødsaget til at videresende dine personoplysninger, bestræber vi os på, at dine oplysninger udelukkende videregives til lande, der er en del af EØS, og til og fra lande, som kan garantere fyldestgørende sikkerhedsforanstaltninger, der lever op til krav fremsat af Europa-Kommissionen. For yderligere information henviser vi til Europa-Kommissionen, “Commission Decisions on the Adequacy of the Protection of Personal Data in Third Countries”.

HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE OPLYSNINGER?

Brenntag Nordic opbevarer ikke dine oplysninger i længere tid, end hvad der er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Når vi afgør, hvor længe det er passende at opbevare personoplysninger, tager vi altid mængden af data, forholdets natur, og hvor følsomme oplysningerne er, i betragtning. Desuden tager vi også højde for potentielle risici ved et datalæk, og om der findes andre alternativer, hvor vi kan opnå det ønskede formål uden at skulle behandle persondata.

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER

Hvis Brenntag Nordic behandler følsomme persondata, gøres dette alene på baggrund af et aktivt givet samtykke, eller hvis vi er juridisk forpligtet hertil.

Jobansøgere

Hvis du kontakter Brenntag Nordic i forbindelse med et jobopslag eller en uopfordret jobansøgning, vil din ansøgning blive behandlet på følgende vis:

 • Din ansøgning og personoplysninger behandles kun i relation til den stilling, som du søger.
 • Hvis vi finder, at din profil er interessant i relation til andre stillinger, vil vi bede om dit samtykke til også at behandle din ansøgning i denne sammenhæng.
 • Det er alene HR og den for stillingen relevante leder, som har adgang til din ansøgning.
 • Vi opbevarer ansøgninger til opslåede stillinger, så længe rekrutteringsprocessen står på.
 • Ved ansættelse opbevarer vi ansøgningen frem til ansættelsesforholdets ophør.
 • Vi gemmer uopfordrede ansøgninger i seks måneder, hvis vi finder ansøgerens profil interessant, i tilfælde af at der skulle opstå en ledig stilling inden for det relevante arbejdsområde.
 • Ansøgninger, som vi ikke ønsker at gå videre med, slettes med det samme.

Jobansøgninger indeholder typisk personoplysninger i form af kontaktoplysninger og informationer om ansøgerens erhvervserfaring samt uddannelsesmæssige baggrund. Disse oplysninger betragtes som normale (ikke følsomme) personoplysninger, og derfor behandler vi dem ud fra en interesseafvejning.

DINE RETTIGHEDER

Så længe Brenntag Nordic behandler og opbevarer dine oplysninger, har du følgende rettigheder overfor virksomheden:

 • Ret til at blive oplyst om, at vi behandler dine data, når behandlingen indledes.
 • Ret til indsigt i, hvilke oplysninger Brenntag Nordic har om dig, og hvordan vi behandler dine oplysninger.
 • Ret til at få rettet forkerte eller mangelfulde oplysninger.
 • Ret til at blive glemt, hvilket indebærer, at Brenntag sletter dine oplysninger.
 • Ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan få udleveret dine oplysninger.
 • Ret til begrænsning, hvis der måtte opstå tvist vedrørende dine oplysninger eller behandlingen heraf.

Hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder over for virksomheden, bedes du venligst kontakte vores lokale Data Protection Coordinator per e-mail gdpr@brenntag-nordic.com.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

For at beskytte dine personoplysninger og skabe et sikkert datamiljø har Brenntag Nordic indført forskellige fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger.

KONTAKTINFORMATIONER

Brenntag har udpeget en Data Protection Officer, som har sin daglige gang på Brenntags hovedkontor i Tyskland. Herudover har vi også udpeget flere lokale Data Protection Coordinators for at undgå sproglige barrierer.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores team direkte på:

Group Data Protection Officer
Messeallee 11,
45131 Essen
gdpo@brenntag.de

KLAGEADGANG

Hvis du mener, at dine oplysninger er blevet håndteret fejlagtigt af Brenntag Nordic, har du mulighed for at anmelde dette til Datatilsynet.

newsletter.model.headline

newsletter.modeal.text