Контакти

Начело на формулирането и разработването на приложения

30-те центъра за приложение и разработки на храни по целия свят са оборудвани и разполагат с персонал, който да проследява качествата на съставките, да тества различни приложения за храни и разработва прототипи, фокусирани върху стратегически продукти и приложения, както и да следи тенденциите на потребителския пазар.Нашите приложни и иновативни центрове за храни са се превърнали от малки многофункционални съоръжения до по-големи специализирани центрове. Независимо от размера на центровете, експерти на Брентаг винаги са готови да помогнат на нашите партньори да намерят подходящите съставки и формулировки за продукти си в различни пазарни сегменти.

Помагаме ви помагаме да останете напред

Нашата широка гама от възможности за хранителни приложения и функционални съставки включват:

 • помощ при приложения
 • сравнителен анализ
 • съвети за формулиране
 • оптимизация на процесите
 • избор и препоръки на съставки и суровини
 • насоки за рецептури

Нашият екип ще ви помогне да постигнете първокласни продукти, да оптимизирате разходите си или гъвкавост с алтернативни съставки или да разработите иновативни концепции в широк спектър от области:

 • дизайн на храните
 • хранителна технология
 • здраве и хранене
 • безопасност на храните и срок на годност

От каквото имате нужда, ние ще ви го предоставим

Ние имаме несравнимо предлагане на продукти и работим с най-добрите производители на съставки в бранша. Доставяме въз основа на поетите от Брентаг ангажименти за безопасност и устойчивост и намаляваме Вашата тежест при проследяване, като по този начин изпълняваме непрекъснато нарастващите изисквания за безопасност, качество и регулации, пред които сме изправени всички.

Всички наши съоръжения се придържат към стандартите по ISO и разпоредбите на HACCP за безопасност на храните. Ние ще ви предоставим пълната документация и придружаващи сертификати за всеки наш продукт.

Знаем колко е важно да имате сигурен и доверен доставчик на съставки, за да поддържате ефективно производството си: нашите партньори се възползват от отличните постижения на дистрибуцията и инфраструктурата на веригата за доставки на Brenntag.

Предлагаме Ви обслужване по цялата верига за доставка и развитие:

 • разреждане и разтваряне на продукти
 • смесване и блиндиране
 • складиране и доставка на продукти в съответствие със стандартите в храните
 • глобални доставки на съставки

newsletter.model.headline

newsletter.modeal.text